FILE DIN ISTORIA SEMINARULUI TEOLOGIC DE FETE „SFÎNTA CUVIOASA MUCENIȚA ELISABETA” DIN OR. EDINEȚ

Fiecărui tînăr şi fiecărei tinere, credem noi, Domnul Hristos îi întinde o mînă ca şi fiicei lui Iair şi i se adresează cu acelaşi glas dumnezeiesc, şi cu aceiaşi intensitate, şi prin aceleaşi cuvinte: „Talita kumi!” – „Fiică, ţie zic, scoală-te!” (Mc. 5,41) Aceste cuvinte au fost în centrul atenţiei în ziua de 3 august 1999 la Consiliul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, cînd s-a luat decizia de a deschide în oraşul Edineţ Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” cu profil umanist şi teologic, ca, la finele studiilor să obţină o diplomă de bacalaureat şi o diplomă  teologică. Domnul nostru Iisus Hristos, prin cuvintele din Sfînta Scriptură „Lăsaţi copii să vină la Mine,  că a unora ca acestora este Împărăţia  cerurilor” (Matei 19,14), atrage atenţia că în special copii, tinerii trebuie să fie obiectul de îndrumare atentă şi corect orientată spre Hristos. Însăşi, lucrarea Mîntuitorului  a fost de a educa oameni, atît cu cuvîntul cît şi cu fapta, pentru  ca ei să cunoască voia lui Dumnezeu şi să o împlinească cu viaţa şi faptele.

In anul 2012, Seminarul Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din oraşul Edineţ a împlinit 13 ani de activitate pe tărîmul nobil de fortificare a cetăţilor sufleteşti, de semănarea a ţarinii ca să de-a „… roada Duhului: iubire, bucurie, pace, îndelung-răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blîndeţe, înfrînare, curăţie împotriva unora ca acestea nu este lege” (Galateni 5, 22-23). Unul Dumnezeu este cel ce a dus şi duce  de „mîna lăuntrucă”  elevele care au cules şi culeg nectarul duhovnicesc de la Preacinstita Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, de la sfinţii părinţi, de la patroana noastră Marea principesă, Sfînta Cuvioasa Muceniţă Elizabeta. Şi tot în acest an s-a împlinit 140 ani de la intemeierea Seminarului Teologic de băieţi „Sfinţii Trei Ierarhi” din oraşul Edineţ, care a activat pînă  în anii 40 ai secolului XX.

Mai mult de zece ani au rămas în umbra timpului de la primii paşi de activitate pe tărîmul spiritual, educativ şi religios. În această perioadă a fost valorificat potenţialul colectivului instituţiei cu suportul nemijlocit al eparhiei atît pentru reconstrucţie, amenajare, dotare  a seminarului cu materialele didactice şi tehnice a blocului de studiu, a bibliotecii şi a căminului, creindu-se condiţii prielnice de trai şi de studiere, cît şi pentru acordarea posibilităţilor tuturor dornicilor de a slăvi pe Dumnezeu, asigurînd şi de acum, şi în continuare cazare, studii şi hrană gratuit.

Adevărata şcoală o fac cei silitori şi dornici de cunoaştere, care îşi adapă setea de învăţătură nu numai la Şcoală, ci la Biserică, avînd  o fierbinte  dorinţă după lumină, după înţelegerea frumuseţilor lumii în cel mai curat sens, după dăruire, după pătrunderea înţelesului creştin al vieţii, după legătura cu oamenii mari şi educaţi, după idei mari, după cărţi folositoare şi ziditoare de suflet. Sfinţii Trei Ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigore de Dumnezeu Cuvîntătorul  şi Ioan Gură de Aur sunt cei de seamă dascăli ai creştinătăţii, „stălpii neclintiţi ai Ortodoxiei”, „luminătorii Bisericii”. De aceia capela pentru slujbele divine, unde zilnic tinerele participă activ la  rugăciune, aducînd slavă şi mulţumire lui Dumnezeu – Minunatul Creator al Lumii, –  are ca ocrotitori pe Sfinţii Trei Ierarhi, aceste „trîmbeţe a adevărului”, care la rîndul lor, în timpul studiilor, împleteau învăţătura cu rugăciunea şi rugăciunea cu virtutea.

Temeiul studiului şi al învăţăturii este curăţia sufletului pînă la sfinţenie şi bunătate fără de sfîrşit, pînă la  crinul educaţiei, care este dragostea. N-am  aflat din ce considerente, cel ce astăzi se află în ceruri, Prea Sfinţitul Dorimedont, Episcop de Edineţ şi Briceni, a ales ca ocrotitoare a seminarului pe Sfînta Cuvioasa Muceniţă Elizabeta. Prin viaţa şi activitatea ei, i-a învăţat şi pe ceilalţi dragostea faţă de Dumnezeu şi aproapele, dăruirea măreaţă pentru credinţa ortodoxă, milostenie şi dragoste. Viaţa ei duhovnicească este ca o lumină, ca un far călăuzitor pe învolburata mare a vieţii, ca un far care îl indică mereu pe Mîntuitorul. În una din ultimele scrisori ale Sfintei Elizabeta adresate surorilor din locaşul de caritate „Sf. Marta şi Maria” scria: „Copiii mei, să iubim nu cu cuvîntul sau cu vorba, dar cu fapta şi cu adevărul!” Pe parcursul acestor ani în tendinţa de a adeveri acest îndemn a ocrotitoarei şcolii noastre, noi împreună cu Episcopia de Edneţ  şi Briceni, cu organizaţia „Ortodoxie-Caritate” am derulat la un nivel înalt asistenţa sociala, îmbinată cu acordarea serviciilor beneficiarilor la domiciliu.

Tot ce este astăzi mai de preţ în viaţa Seminarului şi în viaţa absolventelor acestei şcoli este „pecetea apostoliei” Preasfinţitului Dorimedont. A fost un apostol al lui Hristos, care a  vrut să dovedească, nouă: slujitorilor, profesorilor şi elevelor Seminarului, prin cuvînt şi faptă, că este posibilă o viaţă dumnezeiască într-un trup de ţărînă. Pentru sfinţia sa, creştinismul nu era doar o simplă înfrumuseţare a vieţii, ci era însăşi esenţa vieţii, nucleul vieţii. Setea acestei vieţi duhovniceşti a dorit să o sădească cu multă dragoste în noi şi ne-a purtat pe la izvoarele vieţii, îndemnîndu-ne să sorbim din „apa cea vie”. Din anul de studiu 2007 cele mai silitoare la învăţătură şi mai active în activităţile Seminarului sunt decernate cu  premiul lunar „Episcopul Dorimedont” de gradul I şi II.

Diamantul se deosebeşte de cărbune nu prin faptul că primeşte mai multă lumină, ci prin aceea că trimite mai multă înapoi. Aşa  şi noi, oamenii, trebuie să luminăm, asemenea unor diamante în această lume greu încercată, aducînd raze de bucurie şi nădejde în viaţa oamenilor, urmîndu-L pe Hristos, după cum spune apostolul Pavel: „Fiţi următori ai mei, aşa cum şi eu sunt a lui Hristos” (I Cor. 11,1). Alături de părinţii elevelor noastre şi profesorii şcolii suntem dispuşi pe parcursul anilor de studiu să  le acordăm o edificare, o transformare a sufletelor  tinere, o educaţie a valorilor moral spirituale ale poporului nostru, o educaţie care îngăduie fiecărei eleve dezvoltarea calităţilor şi virtuţilor şi dorim să fie înainte de toate, OAMENI.

Uşile Seminarului Teologic Liceal de fete „Sf. Cuv. Mc. Elizabeta” din oraşul Edineţ sunt deschise pentru toţi doritorii şi rîvnitorii, care doresc să studieze la seminarul nostru şi să fie mai aproape de Hristos, care învaţă: „Eu sunt, Calea, Adevărul şi Viaţa”. Este cel mai mare elogiu ce se poate aduce acestei vîrste, în care tînăra trebuie să-şi chivernisească cu multă grijă şi înţelepciune orice clipă, pentru a  cîştiga o cultură cît mai armonioasă şi mai deplină, pentru ca cei din jur să exclame ca şi vestitul ritor  păgîn Libaniu: „Minunate femei există printre creştini !”.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s