Как появился наш мир?

Милые дети!

Посмотрите вокруг, и вы увидите, сколь прекрасен наш мир. Вы увидите траву, цветы, деревья, небо, птичек. Но это мы с вами видим сегодня. А когда-то, очень-очень давно, ничего не было. Был только Боженька.

И вот Он захотел, чтоб стало очень красиво. Сначала Он сотворил Ангелов, а потом землю. Но было очень темно. И Боженька создал свет. Это был первый день творения. На второй день Бог сотворил небо, которое мы видим каждый день над собой.

В третий день Господь собрал воду, которая под небом, в одно место, и явилась суша . И назвал Бог сушу землею , а собрание вод морями . Так появились моря, речки, озера. А на земле появились горы, поля. Потом Боженька повелел чтобы появились деревья со вкусными яблочками, грушами, сливами, которые мы так любим. Тут же около деревьев появилась трава с цветами. На четвертый день Бог сотворил солнце, луну и звезды. На пятый день, Бог сотворил рыб и птиц. В последний, шестой день, Бог сотворил животных которые ходят по земле. Вечером того же дня Господь сотворил еще двух людей, Адама и Еву. А на седьмой день Бог ничего не делал. Поэтому и мы в день воскресный должны отдыхать и ходить в церковь. Мы должны любить Отца Небесного и благодарить что дал нам жизнь.

Саша Попович, 14 лет, Молдова

Reclame

Manualele de Religie creștin-ortodoxă au văzut lumina tiparului

Cu ajutorul lui Dumnezeu, au văzut lumina tiparului Manualele de Religie creștin-ortodoxă pentru clasele I, II, III, V și VI. Pînă în luna august a anului curent se vor pregăti pentru a fi tipărite și manualele pentru clasele IV, VII, VIII și IX. Astfel, pentru noul an de învățămînt 2012-2013, elevii dornici de a-și cunoaște credința strămoșească vor fi asigurați cu manuale.

Continuă lectura

Competenţe specifice ale disciplinei Religia Ortodoxă. Primul an de studiu

1. Cunoaşterea şi  iubirea lui Dumnezeu  şi  a  Bisericii  Sale  pe  baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii

1.1. Nominalizarea unor învăţături de credinţă despre existenţa lui Dumnezeu;

1.2. Reproducerea  unor momente semnificative din viaţa Domnului Iisus Hristos;

1.3. Utilizarea corectă a termenilor religioşi din temele studiate.

Continuă lectura

Bine aţi venit pe blogul Ortodoxia în şcoală!

„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor,
aşa încît să vadă faptele voastre cele bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri”

Dragi creștini și frați întru Hristos!

Am lansat acest Blog pentru a fi alături de toți cei care rîvnesc să-și cunoască credința strămoșească și doresc să o promoveze. Din puțina experiență pe care o avem în domeniul predării religiei ortodoxe, ca pe o comoară de mult preț, suntem bucuroși să ne împărtășim cu dumneavoastră. Suntem un grup de profesori și elevi de la Seminarul Teologic Liceal de Fete „Sfînta Cuvioasă Muceniţă Elisabeta” din orașul Edineț. Suntem cei care au avut fericirea de a-l cunoaște pe Prea Sfințitul Dorimedont. Anume cu binecuvîntarea și străduința acestui mare ierarh în anul 2004 a fost tipărită lucrarea „Educaţie creştin-ortodoxă, clasele I-IV. Ghidul învăţătorului”. Iar în anii următori 2005-2006, au văzut lumina tiparului manualele „Educaţie creştin-ortodoxă” pentru clasele primare. Însă Prea Sfințitul Dorimedont considera că avem datoria sfîntă de a continua editarea și tipărirea manualelor de religie ortodoxă pentru clasele gimnaziale, spunîndu-ne: „Noi am promis lui Dumnezeu și trebuie să îndeplinim făgăduința”. De aceea cu ajutorul lui Dumnezeu am editat manualele pentru clasa a V-a și a VI-a care sperăm în curînd să vadă lumina tiparului. Sunt în proces de editare și manualele pentru clasele VII-IX.
Ne puteți scrie pe adresa carteort@mail.ru .

Conceptia ortodoxă despre pedagogie

Astăzi pedagogia ca discurs asupra fenomenului educaţional se află în căutare a noi fundamente. Pe măsură ce studiezi operele pedagogilor contemporani simţi un amestec de confuzie, precauţie, pedagogii trec de la un sistem educaţional la altul. Educaţia fiinţei umane este o activitate destul de delicată şi complexă. De aceea nu ne putem juca cu sufletele copiilor, experimentînd soluţii care nu ştim unde vor conduce.

Continuă lectura